Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

© Johannes Kormann© Johannes Kormann

Sammalsielun toiminnan tarkoitus:

1. Mahdollistaa lämminhenkinen ja syvä ihmisten sekä ihmisten ja luonnon välinen vuorovaikutus.

2. Kannustaa ihmisiä oman luontonsa kuuntelemiseen, seuraamiseen ja toteuttamiseen.

3. Huolehtia luonnon sekä ihmisten yhteisestä hyvinvoinnista.

 

Luonto meissä, me luonnossa

Oireilu nykyajan kiireen ja tehokkuuden arvojen vuoksi ei ole merkki heikkoudesta, vaan elossa olevasta ihmisyydestä, joka kaipaa syvempää ja aidompaa kokemusta omasta tarkoituksestaan, paikastaan sekä olemassaolostaan. Vallitsevasta ihmis- ja yksilökeskeisestä, luontoa hyväksikäyttävästä ja henkistä luontosuhdetta laiminlyövästä kulutuskulttuuristamme tuollainen merkityksellisyys jää pitkälti uupumaan. Sen sijaan se kasvattaa meidät olemaan yksilöinä vapaita, mutta tuossa vapaudessa olemme auttamatta eristäytyneitä meitä ympäröivästä elämästä, myös muista ihmisistä. Tällaiset olosuhteet eivät sovi luontaisesti elämää rakastavalle ihmismielelle.

Suhdettamme omaan itseemme, omaan luontoomme, ei voida erottaa meitä ympäröivästä luonnosta, sillä olemme katkaisemattomassa kohtalonyhteydessä sen kanssa ja osa sitä. Ehjän minuuden ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin taustalla on tasapainoinen luontosuhde, joka tarkoittaa syvimmillään herkkää ja tunteellista yhteyttä ympäröivään luontoon sekä osallistumista luonnon kiertokulkuun ja olemassaolon juhlaan muun elämän rinnalla.

Iät ja ajat useimpien luonnonkansojen kokemus elämästä ja maailmasta on ollut tällainen, mutta modernin kulttuurimme alati kiihtyvä kehitys on saanut meidät unohtamaan juuremme. Onneksemme voimme kuitenkin elvyttää ja löytää ikiaikaista luonnon viisautta uudestaan tutkimalla avoimin mielin sekä ulkoista että sisäistä luontoamme. Sammalsielun palveluissa pyrimme juuri tähän. Herkistymällä luonnossa ja avautumalla ihmisinä.

Tarjoamiini palveluihin olen saanut vaikutteita lukuisilta viisailta ajattelijoilta, ekopsykologiasta, alkuperäiskansojen luontoviisaudesta, sekä muinaissuomalaisen, luonto- ja yhteisökeskeisen maailmankuvan jäänteistä. Tärkeimpänä luovuuden lähteenä ja perustana kaikille tekemisilleni on kuitenkin luonto, joka on minut kasvattanut ja johon olen juurtunut. Olen järvien ja metsien lapsi.

Koko toimintani perustuu avoimelle, tasavertaiselle ja aidolle ihmisten väliselle vuorovaikutukselle, jossa jokainen voi oppia toinen toiseltaan ja opettaa toinen toistaan. Olemassa ei ole minkäänlaista lopullista oppia tai totuutta, jota kukaan voisi selvittää tai joka sopisi kaikkien kokemusmaailmaan. Ja juuri kokemuksellisuudesta toiminnassani on paljolti kyse: yhteisöllisestä tutkimusmatkasta kohti juurevampaa ja tasapainoisempaa maailmankuvaa.

Puhun silti myös omasta kokemuksestani ja muodostamistani maailmankuvallisista käsityksistä, sillä muutoinhan minulla ei olisi mitään puhuttavaa. Silloin tarkoituksenani on kylvää ympärilleni ajatusten siemeniä, joista jokainen voi vetää omat johtopäätöksensä. Tärkeimmät kysymykset ovat, mikä sinusta vaikuttaa järkevältä ja mikä sinusta tuntuu oikealta. Jokaisella on aina oma polkunsa kuljettamaan sekä omat totuutensa selvitettävänään. Sammalsielun ydinajatuksena kuitenkin on, ettei tuota polkua ole pakko kulkea yksin.

Tervetuloa kanssani olemassaolon juhlaan.